• Mặt dây chuyền ngọc trai MDV0099
  9,800,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0008
  1,100,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0009
  900,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0014
  1,100,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0016
  900,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0017
  1,100,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RSP0001
  2,200,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RSP0002
  1,200,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RSP0003
  800,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RSP0006
  1,200,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RSP0015
  3,100,000 VND
 • Nhẫn ngọc trai RYP0114
  17,900,000 VND
 • Hoa tai ngọc trai HTV0032
  6,500,000 VND
 • Mặt dây chuyền ngọc trai MDB0005
  1,100,000 VND
 • Hoa tai ngọc trai HTV0048
  4,200,000 VND