1 - Đặt Hàng

Đối với thành viên - đã có tài khoản đăng nhập

Bước 1: Đăng nhập thành viên

Bước 2: Chọn sản phẩm cần mua

Bước 3: Nhập thông tin cần thiết để chúng tôi có thể liên hệ, trao đổi hình thức giao hàng

2 - Thanh Toán

Chúng tôi chấp nhận thanh toán qua ngân hàng

Ngân hàng

Chủ tài khoản

Số tài khoản

Chi nhánh

Khổng Thị Trúc

75310000079114

Phú Quốc

Khổng Thị Trúc

070023432585

Phú Quốc

Khổng Thị Trúc 101010003928472 Phú Quốc

Khổng Thị Trúc

0091000581762

Phú Quốc